Appdesign – Valmyndigheten

Som en uppgift i skolan skulle vi designa en app för Valmyndigheten, för att kunna rösta digitalt i valet 2022. Det var viktigt att appen skulle vara enkel att använda och förstå, att den var förtroendeingivande, och att den var politiskt neutral.

Jag valde att lösa uppgiften genom att göra en app där funktionerna var tydliga, det var enkelt att se vad man har gjort, och vad man ska göra härnäst. Till detta  använde jag mig av de redan existerande färgkoderna för de tre olika valen för att skapa igenkänning och förtroende. Ikoner, texter och knappar är stora för att öka användarvänligheten. 

UX-design

XD