Grafisk profil - Science Park

Under min tid på Science Park Jönköping har jag inte bara fört och analyserat statistik för vår hemsida och sociala medier, jag har även uppdaterat vår grafiska profil inför lansering av både ny hemsida och invigningen av vår nya fastighet, Science Park Towers. 

 

BRIEFEN:

Den nya profilen skulle kännas mer jordnära, seriös men ljus. Den skulle också gestalta den förflyttning företaget har gjort under de senaste åren, mot att arbeta mer och mer med hållbarhet inifrån och ut. 

 

RESULTATET:
Färger

För att modernisera och fräscha till det grafiska uttrycket bytte vi ut alla identitetens färger. Färgerna spänner från innovation och tech-ighet, till det jordnära och naturliga. 

Alla färgerna används i profilens gradienter, för att symbolisera en övergång, från det gamla till det nya, från dagens idéer till morgondagens innovationer. I gradienten syns ett litet brus för att göra färgerna mindre kliniska och mer jordnära. Gradienterna kan användas som bakgrund till text, eller till grafiska element. 

 
Logotyp

Logotypen är i sin form oförändrad, eftersom att den har stark igenkänning. Men eftersom jag bytte alla färger, fick även loggan byta färg. Den används nu primärt i svart eller vitt, eller en av de två gradienterna jag tagit fram. 

 

Typsnitt

För att behålla igenkänning behöll jag det befintliga brödtexttypsnittet Nudista, som jag tycker passar bra med sin något mekaniska och ovala form. Men till rubriktypsnitt satte jag DM Serif Display, för att mjuka upp det mekaniska och teknologiska intrycket av Nudista, skapa kontrast och balans. 

 
Grafiska element

För att tydligare binda ihop vissa enheter skapade jag grafiska element, i form av brusiga färgblobbar. Dessa fungerar som en lightversion av gradienterna, som inte passar lika bra som bakgrund tillsammans med brödtext. Jag skapade även snedställda streck med brusiga gradienter, som påminner om Science Park Towers fasad. Detta blir också ett enkelt sätt att använda gradienterna i ett mindre format. 

 

ANVÄNDNING:

Profilen har sedan implementerats i hela företaget. I powerpointar, affischer, brochyrer och rollups och inte minst vår helt nya hemsida.  Här nedan kan du se några exempel på enheter jag har anpassat efter den nya profilen. 

Skarpt projekt
Grafisk profil
Digital produktion
Trycksaksproduktion
Animation

 

Illustrator
Photoshop
InDesign
After Effects